Golden 5

  

Helburua:

·         Irakasle eta ikasleen artean, elkarren errespetuan eta parte-hartzean oinarrituz,  harreman onak eta seguruak ezarri.

·         Ikasleen aprendizaia sustatzeko eta

·         Gure geletan elkarren arteko kolaborazioa eta balore baikorrak eraikitzeko.

 

Bost PAUSO nagusi:

1-GELAKO KUDEAKETA:

·        Geletan lan giro egoki bat sortu.

·        Ikasleen artean aprendizaia bultzatu.

·        Gelan, elkarren arteko kolaborazioa eta balore baikorrak bultzatu.

2-HARREMANAK ERAIKITZEN:

Elkarren arteko begirunean eta inplikazioan oinarrituko den

irakasle ikasle arteko harreman on bat eraiki.

 

3-GIZARTE GIROA ERAIKITZEN:

Gelan aprendizaia, konzentrazioa, motibazioa autoestimu baikorra eta harreman baikorrak zihurtatuko dituen gizarte giroa sortu.

4-NEURRIKO APRENDIZAIA: Ikasketetan bakarkako arrakasta, motibazioa eta eskola lanekiko autoestimua hareagotu.

5-ESKOLA ETA FAMILIA: guraso, irakasle eta ikasleen arteko kooperazioa bultzatuko duen giroa sortu, ikasleen emaitza akademikoak hobetzeko eta talde kohesioa handitzeko. (Errespetua eta ulerkuntza)